ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 
 
ทัวร์เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน รับจากด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน รับจากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน 1คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน 1คืน รับจากด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน 1คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน 1คืน รับจากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง ท่าลี่ 3วัน 2คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ท่าลี่ 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ท่าลี่ 3วัน2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง ท่าลี่ 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึก 3วัน 2คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึก 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึก 3วัน 2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เจาะลึก 3วัน 2คืน รับจากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4วัน 3คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์วังเวียง4วัน3คืนรับหน้าด่านรถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4วัน 3คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์วังเวียง4วัน3คืนรับหน้าด่านรถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เชียงคาน 5วัน 4คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เชียงคาน 5วัน 4คืน รับด่านหนองคาย รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง เชียงคาน 5วัน 4คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง เชียงคาน 5วัน 4คืน จากด่านหนองคาย รถตู้ ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียง2วัน1คืนกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 2วัน 1คืน รับสนามบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียง2วัน1คืนกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป10ท่าน) ทัวร์เวียงจันทน์วังเวียง2วัน1คืนกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป10ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืนกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืนรับสนามบินเครื่องบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน จากกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป10ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง3วัน 2คืนรับสนามบินเครื่องบิน(กรุ๊ป10ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน จากกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน3คืน รับสนามบินเครื่องบิน(กรุ๊ป40ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน 3คืน จากกทม.เครื่องบิน(กรุ๊ป 10 ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน 3คืน รับสนามบินเครื่องบิน(กรุ๊ป10ท่าน) ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3วัน 2คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3วัน 2คืน รับท่าเรือ รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3วัน 2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3วัน 2คืน รับจากท่าเรือ รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4วัน 3คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4วัน 3คืน รับจากท่าเรือ รถบัส ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4วัน 3คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 4วัน 3คืน รับจากท่าเรือ รถตู้

ทัวร์หลวงพระบาง (บัสจอย)วันที่ 27ธ.ค.-1ม.ค.63 จำนวน375รูป

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ทัวร์หลวงพระบาง (บัสจอย)วันที่ 27ธ.ค.-1ม.ค.63 จำนวน375รูป

ทัวร์หลวงพระบาง (บัสจอย) 

 

ภาพรวมคณะทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:40:26 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

บรรยากาศรอบๆ วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:45:19 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

บรรยากาศรอบๆ วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:49:13 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ภายในโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:51:00 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

หลวงพ่อพระใสภายในโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:52:18 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:53:44 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:55:20 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:56:21 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 3:57:04 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:00:52 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:04:35 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพคู่หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:08:00 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ลูกทัวร์ถ่ายภาพคู่หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:11:00 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:13:39 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 
 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:15:21 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 
 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:17:18 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 
 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:17:38 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 
 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:19:37 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ศาลาด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 
 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:22:57 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 

ภาพรวมคณะทัวร์ถ่ายภาพด้านหน้าโบสถ์วัดโพธิ์ชัย ( หลวงพ่อพระใส ) 


 บุ้งสไมล์ไทย    1/6/2020 4:27:20 PM    (IP : 223.206.36.XXX)


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน