ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืนรถบัส

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง 6,500 บาท จากทม รถบัส
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัสจากกทม
ทัวร์หลวงพระบาง 5,500 บาท โดยรถบัส เริ่มด่านหนองคาย
ทัวร์หลวงพระบาง 5,500 บาท โดยรถบัส เริ่มด่านหนองคาย