ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืนรถตู้

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์  6,900 บาทจากทม. รถตู้
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม. โดยรถตู้ สำหรับผู้มีเวลาน้อย
ทัวร์หลวงพระบาง 6,900 บาท โดยรถตู้ เริ่มกทม. เข้าด่านท่าลี่
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เริ่ม กทม. เข้าด่านท่าลี่
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 5,900 บาท โดยรถตู้ เริ่มด่านท่าลี่
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เริ่มด่านท่าลี่รถตู้