ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืนรถตู้

ทัวร์หลวงพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง 6900 บาท จากกทม.รถตู้
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เริ่ม กทม. เข้าด่านท่าลี่
เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง 5900 บาท รับหน้าด่านท่าลี่ รถตู้
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เริ่มด่านท่าลี่รถตู้
ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 6,900 บาทจากทม. รถตู้
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากกทม. โดยรถตู้ สำหรับผู้มีเวลาน้อย