ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 

ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน 3คืน เครื่องบิน

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 12,500บาท โดยเครื่องบิน
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท โดยสายการบินแอร์เอเชีย จาก กทม. แพคเกจทัวร์หลวงพระบางราคาถูก บริษัททัวร์ลาว