ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน 9,900 บาท เริ่มจากกทม โดยแอร์เอเชีย
ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน 3คืน 12,500 บาท
ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท เริ่มจาก กทม.โดยรถบัส
 
 

ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 3วัน 2คืน ด่านห้วยโก๋น เรือใหญ่

ทัวร์หลวงพระบาง ล่องเรือ 6,900 บาท เริ่มกทม รถบัส
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน ล่องเรือจากน่าน โดย รถบัส
เที่ยวหลวงพระบางล่องเรือ5,900 บาท เริ่มด่านห้วยโก๋น ทางเรือ
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนมกราคม11-13 ,18-20 ,25-27
เดือนกุมพาพันธ์1-3, 3-5 ,8-10 ,15-17, 17-19(วันมาฆบูชา) ,22-24
เดือนมีนาคม1-3, 8-10,15-17, 22-24 ,29-31
เดือนเมษายน5-7, 6-8(วันจักรี) ,12-14, 13-15, 14-16 (วันสงกรานต์),26-28
เดือนพฤษภาคม1-3(วันแรงงาน),3-5,10-12, 18-20(วันวิสาขบูชา),24-26 ,31พ.ค.-2มิ.ย.